Kunstkring Hattem

RSINnummer:  005424501
Secretariaat Stichting Kunstkring Hattem 
Schakelaarskamp 3, 8051 ZW Hattem
tel.: 038 444 1214
info@kunstkringhattem.nl of secretariaat@kunstkringhattem.nl

Doelstelling

Stichting Kunstkring Hattem werd opgericht in 1980 door een aantal enthousiaste muziekliefhebbers met als doelstelling: bevordering van het culturele leven in Hattem.

Deze doelstelling wordt gerealiseerd door:

 • het organiseren van 6 à 7 kamermuziekconcerten van hoge kwaliteit per seizoen 
 • het organiseren van 1 symfonisch concert met een solist per seizoen
 • het organiseren van een "Vriendenconcert" 
 • het plannen van  een voordracht door een schrijver in samenwerking met Bibliotheek Noord-Veluwe of
 • het organiseren van een lezing of voordracht op cultureel gebied in samenwerkung met het Voerman Museum Hattem of het Anton Pieck Museum
 • het organiseren van exposities van werk van een locaal- of regionaal werkende beeldend kunstenaar

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. Het ontvangt geen financiële beloning voor zijn werkzaamheden. Via het contactformulier op de website kunt u een ieder van hen benaderen.

Ondersteuning door:

Het bestuur wordt verder ondersteund door de belangeloze inzet van

 • Yaltah Putscher, programmatoelichtingen
 • Titia Zinsmeister, affiches

Onze concerten worden mede mogelijk gemaakt door:

 • Fonds Podiumkunsten
 • Prins Bernhard Culuurfonds
 • Akker Hoeve Uitvaartzorg
 • Veltkamp & Pol Accountants, Belastingadviseurs
 • JagerKuiper Advocaten
 • Notariaat Hattem
 • Stichting Vrienden Kunstkring Hattem
 • Kota Radja Chinees Specialiteiten Restaurant
 • van Essen hovenier en boomverzorging
 • Gemeente Hattem
 • de Graaf van Vilsteren makelaars
 • Koninklijke Van der Most drukwerk

Financiële verantwoording

Stichting Kunstkring Hattem wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI (RSINnummer: 005424501).
Het overzicht van de meest recente jaarrekening kan onderaan deze pagina worden gedownload. 
Een gedetailleerd verslag van de financiële verantwoording is via het contactformulier te verkrijgen.

 

Stichting Vrienden Kunstkring Hattem

RSINnummer: 853903050
Secretariaat
Adres: Berg en Bos 36, 8051 AM Hattem.
Email: E.A.Maan1970@kpnmail.nl
Bankrekening: NL74 RABO 0180 754 149

Ter ondersteuning van de Stichting Kunstkring Hattem, al bijna 35 jaar organisator van hoogwaardige klassieke muziek in Hattem, is onlangs een vriendenstichting in het leven geroepen: de Stichting Vrienden Kunstkring Hattem.

Doelstelling en beleidsplan

De Stichting heeft ten doel het geven van financiële ondersteuning aan de Stichting Kunstkring Hattem. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Het werven van sponsors
 • Het verkrijgen van schenkingen, erfstellingen, legaten en andere baten
 • Het beheren van sponsorgelden
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De Vrienden staan voor het bevorderen van het culturele klimaat in Hattem en voor het behoud van de prachtige kamermuziekconcerten in onze stad. Een taak waarvoor de stichting ook op u, als bezoeker van de concerten, hoopt te mogen rekenen. Wij denken aan een minimale bijdrage van € 25,- per jaar.

Het bestuur van de Stichting Vrienden Kunstkring Hattem 

 • Rein van der Sleen, voorzitter
 • Bert Maan, secretaris/penningmeester
 •  

De bestuursleden zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden.

Het overzicht van de meest recente jaarrekening kan onderaan deze pagina worden gedownload. 

De Stichting Vrienden Kunstkring Hattem wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI.

 

BijlageGrootte
KKH publicatie rapport 2017.pdf25.93 KB
Privacy Verklaring & Disclaimer (KKH).pdf428.87 KB
VKKH publicatie rapport 2017.pdf16.59 KB