Aanpassingen van het concertseizoen

Op 26 september start om 20.15 uur in de Marke het nieuwe concertseizoen van Kunstkring Hattem met een concert verzorgd door het ‘Hexagon Ensemble’ met het programma ‘Panorama Beethoven’.

De zaal

Om onze concerten voor bezoekers en musici veilig te laten verlopen heeft Kunstkring Hattem, ook in overleg met de Marke, een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste aanpassing is de zaal waar de concerten zullen plaatsvinden. De tot nu toe gebruikte zaal is te klein om voldoende bezoekers veilig te kunnen laten plaatsnemen. De concerten zullen daarom in de sportzaal gehouden worden. Deze zaal wordt daarbij halverwege geheel afgescheiden. De musici staan halverwege de afscheiding waar de stoelrijen in een halve cirkel omheen worden geplaatst. Alle stoelen worden in paren van twee opgesteld met een onderlinge afstand tussen de paren van 1,5m. De daaropvolgende rij wordt halverwege tussen twee voorgaande stoelparen geplaatst, ook weer op 1,5m van de vorige rij. Etc. Op deze wijze wordt niet alleen rekening gehouden met veilige afstanden maar hebben de bezoekers veel ruimte voor zich om de musici goed te zien en vooral te horen. De ventilatie en afzuiging is conform de eisen. Voor uitlichting van de musici en achtergrond wordt zorggedragen. Kortom: Als het aan de zaal ligt gaan wij een veilig en mooi concertseizoen tegemoet.

Contactgegevens

Omdat momenteel alleen kaarten via de website kunnen worden gekocht beschikt de Kunstkring Hattem over de contactgegevens van alle bezoekers zoals wordt geëist door de overheid. Met deze gegevens wordt strikt vertrouwelijk omgegaan. Ze zijn alleen voor tijdelijk intern gebruik.

Mondkapjes

Bezoekers die vrij zijn van Corona-achtige verschijnselen verzoeken wij met een mondkapje op de Marke te betreden, handen te desinfecteren en pas in de zaal, zodra men heeft plaatsgenomen, deze af te doen. Bij het verlaten van de zaal dient deze weer opgedaan te worden. Er is geen garderobe, de jas kan over de stoel gehangen worden. Bij de ingang krijgt men tegen inlevering van de toegangskaart het programmaboekje.

Kunstkring Hattem hoopt dat met deze maatregelen en de medewerking van de bezoekers een mooi jubileumseizoen zal gaan plaatsvinden.