Stichting Vrienden Kunstkring Hattem


Secretariaat
Adres: Berg en Bos 36, 8051 AM Hattem.


Email: E.A.Maan1970@kpnmail.nl


Bankrekening: NL74 RABO 0180 7541 49

 

 

Ter ondersteuning van de Stichting Kunstkring Hattem, al 40(!) jaar organisator van hoogwaardige klassieke muziek in Hattem, is onlangs een vriendenstichting in het leven geroepen: de Stichting Vrienden Kunstkring Hattem.

Doelstelling en beleidsplan

Het beleidsplan houdt in hoofdzaak in:

 • Het onderhouden van goed en constructief contact met het bestuur van de Kunstkring Hattem;
 • Het identificeren van de noden van de Kunstkring en van de culturele noden in Hattem en omstreken;
 • Het ondersteunen van abituriënten van het ArteZ conservatorium in Zwolle door gelegenheid te bieden tot publiek optreden o.m. bij gelegenheid van het jaarlijkse Vriendenconcert.

De Vrienden staan voor het bevorderen van het culturele klimaat in Hattem en voor het behoud van de prachtige kamermuziekconcerten in onze stad. Een taak waarvoor de stichting ook op u, als bezoeker van de concerten, hoopt te mogen rekenen. Wij denken aan een minimale bijdrage van € 25,- per jaar per donateur.

Het bestuur van de Stichting Vrienden Kunstkring Hattem

 • Rein van der Sleen, voorzitter
 • Bert Maan, secretaris/penningmeester

De bestuursleden zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden.
Het overzicht van de meest recente jaarrekening kan onderaan deze pagina worden gedownload.
De Stichting Vrienden Kunstkring Hattem wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI. RSINnummer: 853903050

Jaarrekeningen

Stichting Vrienden Kunstkring Hattem

RSINnummer: 853903050
Secretariaat
Adres: Berg en Bos 36, 8051 AM Hattem.
Email: E.A.Maan1970@kpnmail.nl
Bankrekening: NL74 RABO 0180 7541 49

Ter ondersteuning van de Stichting Kunstkring Hattem, al 40(!) jaar organisator van hoogwaardige klassieke muziek in Hattem, is onlangs een vriendenstichting in het leven geroepen: de Stichting Vrienden Kunstkring Hattem.

U kunt zich aanmelden als Vriend bij Bert Maan, secretaris. Mailadres zie hierboven en uw donatie storten op Bankrekening: NL74 RABO 0180 7541 49

Doelstelling en beleidsplan

Het beleidsplan houdt in hoofdzaak in:

 • Het onderhouden van goed en constructief contact met het bestuur van de Kunstkring Hattem;
 • Het identificeren van de noden van de Kunstkring en van de culturele noden in Hattem en omstreken;
 • Het ondersteunen van abituriënten van het ArteZ conservatorium in Zwolle door gelegenheid te bieden tot publiek optreden o.m. bij gelegenheid van het jaarlijkse Vriendenconcert.

De Vrienden staan voor het bevorderen van het culturele klimaat in Hattem en voor het behoud van de prachtige kamermuziekconcerten in onze stad. Een taak waarvoor de stichting ook op u, als bezoeker van de concerten, hoopt te mogen rekenen. Wij denken aan een minimale bijdrage van € 25,- per jaar per donateur.

Het bestuur van de Stichting Vrienden Kunstkring Hattem

 • Rein van der Sleen, voorzitter
 • Bert Maan, secretaris/penningmeester

De bestuursleden zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden.
Het overzicht van de meest recente jaarrekening kan onderaan deze pagina worden gedownload.
De Stichting Vrienden Kunstkring Hattem wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI.

Gerealiseerde activiteiten

In 2023 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden.

 • Overleg bestuur Kunstkring Hattem
 • Het Vriendenconcert in december 2023
 • In de toelichting op de jaarrekening vindt u de extra uitgaven verantwoord.

Jaarverslagen