RSINnummer: 853903050
Secretariaat
Adres: Berg en Bos 36, 8051 AM Hattem.
Email: E.A.Maan1970@kpnmail.nl
Bankrekening: NL74 RABO 0180 754 149

Ter ondersteuning van de Stichting Kunstkring Hattem, al 40(!) jaar organisator van hoogwaardige klassieke muziek in Hattem, is onlangs een vriendenstichting in het leven geroepen: de Stichting Vrienden Kunstkring Hattem.

Doelstelling en beleidsplan

De Stichting heeft ten doel het geven van financiële ondersteuning aan de Stichting Kunstkring Hattem. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Het werven van sponsors
 • Het verkrijgen van schenkingen, erfstellingen, legaten en andere baten
 • Het beheren van sponsorgelden
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De Vrienden staan voor het bevorderen van het culturele klimaat in Hattem en voor het behoud van de prachtige kamermuziekconcerten in onze stad. Een taak waarvoor de stichting ook op u, als bezoeker van de concerten, hoopt te mogen rekenen. Wij denken aan een minimale bijdrage van € 25,- per jaar per donateur.

Het bestuur van de Stichting Vrienden Kunstkring Hattem 

 • Rein van der Sleen, voorzitter
 • Bert Maan, secretaris/penningmeester

De bestuursleden zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden.
Het overzicht van de meest recente jaarrekening kan onderaan deze pagina worden gedownload.
De Stichting Vrienden Kunstkring Hattem wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI.

Jaarverslagen

RSINnummer: 853903050
Secretariaat
Adres: Berg en Bos 36, 8051 AM Hattem.
Email: E.A.Maan1970@kpnmail.nl
Bankrekening: NL74 RABO 0180 754 149

Ter ondersteuning van de Stichting Kunstkring Hattem, al 40(!) jaar organisator van hoogwaardige klassieke muziek in Hattem, is onlangs een vriendenstichting in het leven geroepen: de Stichting Vrienden Kunstkring Hattem.

Doelstelling en beleidsplan

De Stichting heeft ten doel het geven van financiële ondersteuning aan de Stichting Kunstkring Hattem. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Het werven van sponsors
 • Het verkrijgen van schenkingen, erfstellingen, legaten en andere baten
 • Het beheren van sponsorgelden
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De Vrienden staan voor het bevorderen van het culturele klimaat in Hattem en voor het behoud van de prachtige kamermuziekconcerten in onze stad. Een taak waarvoor de stichting ook op u, als bezoeker van de concerten, hoopt te mogen rekenen. Wij denken aan een minimale bijdrage van € 25,- per jaar per donateur.

Het bestuur van de Stichting Vrienden Kunstkring Hattem 

 • Rein van der Sleen, voorzitter
 • Bert Maan, secretaris/penningmeester

De bestuursleden zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden.
Het overzicht van de meest recente jaarrekening kan onderaan deze pagina worden gedownload.
De Stichting Vrienden Kunstkring Hattem wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI.

Jaarverslagen